Werk

 

Gebruik uw verstand,... en dus ook dat van ons !

Diensten

De realisatie van de effectieve inzet van innovatie is onze core business. Wij zijn een veelzijdig inzetbaar bureau op het gebied van productdesign en innovatie.

Zo bieden we opdrachtgevers de mogelijkheid om optimaal rendement uit onze expertises en dat van ons netwerk te halen.

 

Wat we doen :

 

- Productdesign en innovatie.

 

- Het in gang zetten en

uitvoeren van sociale,

product- en proces -

innovatieprojecten.

 

- Research & Development.

 

- Innovatie-opleidingen.

 

Wat we leveren:

- De maximale effectiviteit uit

uw competenties.

 

- Concrete organisatie-,

proces- en

productoplossingen.

 

- De ontdekking en

ontwikkeling van uw eigen

innovatie-potentieel.

 

- De Zichtmethode® :

uw organisatie innoveert

zelf en blijft dat doen.

Doorlooptijd 4 maanden.

Product Design

Wilt u een nieuw product

ontwikkelen of een bestaand product upgraden?

Wij hebben de expertise om een advies en een vertaling te maken in de levering van:

 

- Industrieel Design/Engineering

 

- Fysieke en mentale ergonomie

 

- Gebruikers assessments

 

- TRIZ, SIPS, RCA

 

- Marketing, advies en strategie

 

Wij investeren in de relatie met onze opdrachtgever omdat

alleen gezamenlijk een project succesvol kan worden doorlopen. De focus ligt op het proces, het doel is een duurzaam, estetisch en verantwoord eindproduct. Eigenlijk niets bijzonders...

zo hoort het!

 

Wilt u met ons aan de slag?

Innovatie Consult

Innovatie is de economische motor. Klinkt goed,.. maar is niet eenvoudig. Zeker nu!

Wij bieden in dit kader de door ons ontwikkelde Zicht-methode aan. Zodat uw organisatie zicht krijgt op mogelijkheden en op het creëren van een werkbare innovatiestrategie. Vraag ons ook om:

 

- Brainstorm- en

mindmapsessies

 

- Trainingen en intervisies

 

- Innovatie coaching

 

Goede ideeën alleen zijn niet voldoende om duurzaam te groeien. Wij combineren nieuwe inzichten, aanwezige kennis en ervaringen rond gewenste innovaties. De aanpak is gericht op sociale innovatie met als

doel het verankeren van innovatie in uw organisatie.

Het is tenslotte een voorwaarde om tot technologische innovaties te komen.

Coaching

‘Innovatie en coaching,

wat moet u daarmee’?

Met innovatie-coaching doelen wij erop u als manager, CEO of leidinggevende te helpen met het

scherp houden of maken van uw innovatieve competenties en het blijven zien van creatieve invalshoeken.

 

Met specifieke issues kunt u rekenen op

René van Leeuwen.(reg.coach, gedragsspecialist, NLP, ZKM)

Met zijn kennis en ervaring richt hij zich volledig op uw ontwikkeling en groei en zo dus ook indirect op de groei van uw bedrijf, instelling of afdeling.

Als coach helpt hij u met het vinden van uw ‘briljanten’ en het her- en erkennen van uw valkuilen. Maar,....

 

"Sommige mensen kiezen liever voor de zekerheid van

een bekend probleem, dan voor de onzekerheid van

een nog onbekende oplossing"

 

- René van Leeuwen -

 

Rijksweg Zuid 94 , 6161BR, Geleen - NL - Tel : 00 (31) 046 474 3663

Copyright 2016 Van Leeuwen, Foto's : Unsplash